Hanna Luukkonen

Kasvava Vantaa vaatii tekemistä uusille käsille

Työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat avainasemassa, jotta Vantaan palvelutarpeen kasvu saadaan rahoitettua ilman kohtuuttomia leikkauksia tai uudelleen kiihtyvää velanottoa. Tämän hetkinen tilanne ei ole valoisa. Vantaan työttömyysaste on korkea, noin 12 prosenttia, ja paljon huolta herättävät pitkäaikaistyöttömyys sekä nuorisotyöttömyys ovat kasvaneet

Uusimman nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat innokkaita työllistymään, mutta moni on huolissaan tulevaisuuden mahdollisuuksista: "Useampi kuin neljä viidestä ottaisi mieluummin työtä kuin eläisi tukien varassa. Lähes yhtä moni olisi valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi. Noin puolet kokee huolta siitä, onko hänellä töitä tulevaisuudessa, kun työssä jaksamisestaan on huolissaan noin joka kolmas. Huoli työn riittävyydestä itselle on ohittanut huolen omasta työelämässä jaksamisesta." Kuinka sitten voisimme parhaiten tukea nuoria heidän työllistymishaaveissaan?

Koulutus pienentää työttömyysriskiä, joten sitä voitanee perustellusti pitää tärkeimpänä keinona nuorten työttömyyden tai pahimmillaan syrjäytymisen ehkäisyssä. Ammattikoulutuksen uudistamisen tavoitteinakin on vähentää opintojen keskeytymisiä ja edistää valmistuneiden työllistymistä. Uudistuksen valmistelun ympärillä huolta on kuitenkin herättänyt se, että leikkaukset ja etenkin lähiopetustuntien väheneminen päinvastoin lisäisivät keskeyttäneiden määrää. Toivottavasti henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa tunnistetaan nuorten erilaiset tarpeet oppijoina ja osataan kohdentaa resurssit niin lähiopetuksen kuin opiskelijoiden tukitoimienkin osalta niille nuorille, joiden kohdalla tarve on suurin. 

Kun tahtoa löytyy, on onnistuminen mahdollista. Aktiivisuutta, ennakointia ja rivakkaa työtetta korostetaan myös Kuopiossa, missä alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyyden vähentämisessä on onnistuttu oikein ajoitetuilla ja mitoitetuilla tukitoimilla. Koulutus- ja työpaikkojen lisäksi tullaan jatkossakin tarvitsemaan Ohjaamon kaltaista matalan kynnyksen palvelua sekä etsivää nuorisotyötä tavoittamaan nuoret tuen ja palveluiden piiriin. Näiden korjaavien toimien lisäksi kuntapäättäjien tulisi ymmärtää myös ennaltaehkäisyn  merkitys. Mahdollisimman turvallisen ja kannustavan polun turvaaminen jokaiselle nuorellemme tarkoittaa panostusta esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun, lasten- ja perheneuvoloihin sekä pieniin ryhmäkokoihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.   

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat